Excavacions i serveis amb maquinària

Fem el treball previ a una construcció, ja sigui de caràcter civil o d'una edificació d'obra pública o privada.

Serveis que oferim

Moviment de terres

Moviment de terres

Conjunt d'operacions que es realitzen amb els terrenys naturals, a fi de modificar les formes de la naturalesa o d'aportar materials útils en obres públiques, mineria o indústria.

Excavacions

Excavacions

Moviment de terres realitzat a cel obert per mitjans mecànics com a excavadores, i l'objecte de les quals consisteix a aconseguir el pla d'arrencada de l'edificació, és a dir les fonamentacions.

Fonamentacions

Fonamentacions

Construcció dels fonaments sobre els quals s'assentarà l'edificació, havent realitzat prèviament el replanteig.

Demolicions i Enderrocaments

Demolicions i Enderrocaments

Consisteix a derruir, destruir o abatre les construccions o elements constructius que siguin necessaris eliminar per a l'adequada execució de l'obra, com ara voreres, fermes, edificis o altres i…

Esplanacions i Anivellaments del terreny

Esplanacions i Anivellaments del terreny

Ejecución de todas las operaciones y movimientos de tierra necesarias para adecuar un área o terreno a las cotas de nivel previstos para la construcción.

Col·locació d'escullera

Col·locació d'escullera

El mur d'escullera és una obra feta amb blocs de roca irregulars que es col·loquen un a un mitjançant maquinària específica, amb la finalitat de contenció o sosteniment del terreny.

Compactacions

Compactacions

Compactar és una operació prèvia, per a augmentar la resistència superficial d'un terreny sobre el qual hagi de construir-se una carretera o obra, aplicant una quantitat d'energia, generalment mitjançant…

Desbrossament i neteja de solars

Desbrossament i neteja de solars

Neteja d'arbustos, plantes, arbres, brossa, mala herba i escombraries que pogués trobar-se en el terreny; a aquesta operació se'n diu rebuig i desbrossament.

Conservació de qualsevol tipus de vials i pista

Conservació de qualsevol tipus de vials i pista

Proporcionem la maquinària més adequada per a la conservació de carreteres, vials i tot tipus de pistes.

Transport de residus d'obra a abocador

Transport de residus d'obra a abocador

Transport als abocadors autoritzats dels residus que es generen en les obres de construcció, demolició o treballs varis.

Transport de maquinària pesant

Transport de maquinària pesant

Ús de Góndoles per al transport de maquinària pesant i tot tipus de peces.

Subministrament i transport d'àrids

Subministrament i transport d'àrids

Transport de la matèria primera per a obres i altres usos mitjançant els vehicles més adequats per a cada situació.

Image
Image
Image

Des del 2002 especialitzats en moviment de terres

Comptem amb una àmplia flota de maquinària i vehicles de les primeres marques en constant renovació.

Perquè
Transcaz?

  • Maquinària pròpia
  • Conductors amb experiència
  • Experiència demostrada
Image

Ens preocupem
per tu

  • Visitas previas
  • Asesoramiento
  • Finalización excelente
0
Clients
satisfets
0
Treballs
realitzats

Clients que confien en nosaltres

Image

Transcaz | Serveis d'excavació i obra a Tarragona
Fem el treball previ a una construcció, ja sigui de caràcter civil o d'una edificació d'obra pública o privada.

Seu d'Espanya

Carrer dels Alts Forns, 65-67
CP 08038 Barcelona

Mesón de Paredes 90,
CP 28012, Madrid

Image
Image